Наред с топлоизолационните свойства на стъклопакетите и защитата от проникване с взлом, шумоизолацията е много важна и все по-актуална характеристика на стъклата и стъклопакетите, като материали в съвременното строителство. Шумоизолацията на стъклопакета е показател за степента на поглъщане на звуковите вълни. Акустичните свойства на даден прозорец се измерват със стойноста на шумоизолацията Rw в dB (логаритмична децибелна скала).

Важно е да се знаят процентите, с които намалява шума при конкретни стойности на шумоизолацията
  • 3 dB - едва доловим шум;
  • 10 dB - шумът намалява с 50%;
  • 20 dB - шумът намалява с 75%;
  • 30 dB - шумът намалява с 88%;
  • 40 dB - шумът намалява с 94%;
Добра звукова изолация се постига чрез
  • несиметрична композиция на стъклата -комбинацията от стъкла с различна дебелина (напр. 5+4 mm) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения;
  • ширина на газовото пространство - колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-висока шумоизолация;
  • използване на ламинирани стъкла и такива със специални шумопоглъщащи фолиа;
  • използване на инертни газове (аргон, крип-тон) в стъклопакетите подобрява шумо- и топлоизолацията.

На база европейските стандарти, Ролпласт препоръчва за жилищни сгради, училища и болници в близост до натоварени улици и оживени кръстовища да се използват прозорци с шумоизолация 37-39 dB, а за такива в близост до магистрали, летища и индустриални райони, шумоизолацията на прозорците да бъде 41-44 dB.


ПВЦ Дограма София ООД