ПВЦ профилите имат въздушни кухини между вътрешната и външна стена на профила, тези кухини се наричат камери. Ако кухината е една, това означава, че профилът е двукамерен, ако са две, профилът е трикамерен и т.н. Кухина с широчина не по-малка от 5 мм. се нарича камера. Когато камерите са една над друга, изолационните свойства на профила не се повишават.

Често се смята, че броя на камерите повишава здравината на профила, но това не е вярно, тъй като коефициента на еластичност е сто пъти по-малък от този на стоманата и при изчисляване на статиката на конструкцията се взима предвид само усилващия профил. Ако сте забелязали, винаги една от камерите е по-широка от другите камери, това е така защото в нея се монтира усилващия профил.

Профилите могат да варират от двукамерни до десеткамерни. Двукамерните се използват предимно за вътрешни прегради и офис преграждения.Три и четирикамерните са едни от най-използваните в страната ни, но се наблюдава тенденция да се премине към петкамерните. Останалите профили с по-многоброийни камери не са с широка популярност тъй като цената им е доста висока.

Ширината, броя на камерите на профила касаят повишаването на топлоизолацията. При стандартната ширина от 60 мм. на 3 и 4 камерните системи в сравнение с 70 мм. профил който е с 5 камери има огромна разлика и е с голяма крачка напред за стабилност на профила, от там и на самата рамка както и подобряване на топлоизолацията. Профилите с повече камери обаче имат и негативни качества, а имено колкото повече камери има толкова по-тежка става самата конструкция, а и броя на кемерите на се отразява на цената на профила.

Сигурно не сте чували за камери при алуминиевите профили за дограма, това е така защото алуминия има висока топлопроводимост, което означава че има приблизително една и съща температура навсякъде, имено това е основният недостатък при при алуминия, който е почти без никаква топлоизолация. Този вид профил се нарича „студен профил“. Този профил е подходящ за вътрешна употреба, за да се прегради нещо и не е необходима топлоизолация.

За да се избегне този недостатък ако сте решили да го използвате за външно остъкляване тогава се използва алуминиев профил с „прекъснат термомост“. Този профил представлява два алуминиеви профила, външен и вътрешен, които са свързани чрез полиамидна пластина, която играя ролята да прекъсне топлинния поток. Което ще рече, че целия външен профил е с температура на външната среда и съответно вътрешния е с температура на вътрешната среда на помещението, на кратко цялото разпределение на термо изолиниите става през полиамидната пластина.


ПВЦ Дограма София ООД